Reglement

1. Het Slagvast Beachtennistoernooi wordt jaarlijks gespeeld op de laatste zaterdag in augustus volgens de regels van de KNLTB en onderstaand wedstrijdreglement. 

2. De wedstrijden worden in pouleverband gespeeld waarna finale wedstrijden gespeeld worden. 

3. Wedstrijden worden gespeeld met normale tennisrackets en speciale beachtennisballen. Er wordt gespeeld in het mulle zand, er dient dus te worden gevolleerd.

4. Men dient de gehele dag beschikbaar te zijn.

5. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om afhankelijk van het aantal inschrijvingen categorieën samen te voegen.

6. Er wordt  mixed-dubbel, damesdubbel en herendubbel gespeeld, bij  inschrijving worden dus twee personen vermeld. Beide partners dienen zich aan te melden. Indien u echt geen partner kunt vinden, heeft u de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een blind date. Hierbij wordt door de wedstrijdleiding een partner aan u toegewezen. Er kan echter geen garantie op deelname worden gegeven aangezien het voor de wedstrijdleiding moeilijk is in te schatten of er meer mannen danwel vrouwen zoekende zijn! Na sluiting van de inschrijvingstermijn zullen personen die zich hebben ingeschreven voor de blind date zo snel mogelijk bericht krijgen of ze wel of niet kunnen meedoen.

7. De speelsterkte volgens welke men wordt ingedeeld is het gewogen gemiddelde van de dubbelsterktes van beide spelers. De sterkte-indeling (KNLTB-norm) loopt van 3 (= zeer goed) tot 9 (= beginner)  indien lid van de K.N.L.T.B.. Indien u geen K.N.L.T.B.-lid bent dient u zelf een inschatting te maken van uw speelsterkte. 

8. De inschrijving sluit 14 dagen vóór het toernooi.

9. Alle spelers dienen om 8.45 uur aanwezig te zijn. De wedstrijden worden gespeeld van 9.00 uur t/m 18.00 uur.

10. Het bedrag van het inschrijfgeld is € 8,00 per persoon voor deelename aan het toernooi.

11. De wedstrijden worden  op het  Banjaardstrand gespeeld (tussen Oosterschelde-stormvloedkering en Veersegatdam).

12. In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding

Bestuur / Commissies
Leden-SpeelSterktes
Contributie & BaanHuur
AanmeldingsFormulier
TennisLes
Statuten
Huish. Reglement
BaanReglement
NieuwsBrieven
EvenementenOverzicht
EvenementenKalender
Mijn evenementen
AlleTeams
Zoek andere Clubs
Login
Logout
Wachtwoord Vergeten?
Wachtwoord Wijzigen

Ogenblik a.u.b. ...