Spelregels

1. Veldafmetingen
De veldafmetingen zijn 14 x 7 meter (lengte x breedte), dus per speelhelft 7 x 7 meter. De nethoogte in het midden van het veld is 1,80 meter. De voorste 1,5 meter direct achter het net op beide speelhelften wordt gemarkeerd door een lijn waar de spelers te allen tijde achter dienen te blijven om smashen te bemoeilijken. Dit gebied behoort echter wel tot het speelveld en dient dus wel verdedigd te worden.

2.  ‘Gereedschap'
Er wordt gespeeld met speciale beachtennisballen en normale tennisrackets. Deze tennisballen zijn iets zachter zodat de bal langer in het spel blijft.

3.  Puntentelling & Service
De puntentelling verloopt net als bij het normale tennis, er worden dus gewoon games gespeeld. Het duo dat de toss wint begint met serveren. Er dient onderhands geserveerd te worden en je krijgt slechts één kans (dus alleen eerste service). Bij een netservice in het ‘servicevak’ krijgt degene die serveert net als bij het reguliere tennis nogmaals de kans. De service dient net als bij normale dubbelwedstrijden cross geslagen te worden in het ‘servicevak'. De servicevakken bevinden zich tussen de 1,5 meter lijn en de achterlijn. De middenscheiding wordt aangegeven door twee korte indicatielijnen op de 1,5 meter lijn en de achterlijn. Netballen tijdens de rally betekent gewoon doorspelen, voor zover dit nog mogelijk is natuurlijk! Bij de stand 40-40 wordt een beslissend punt gespeeld.

4. Duur en indeling wedstrijden
De wedstrijden worden gespeeld in poules en op tijd. Hierna gaan de beste koppels uit de poule door naar het winnaarschema en de minder goede koppels door naar het verliezerschema. Deze finalewedstrijden zullen worden gespeeld in een afvalschema, er wordt hier een pro-set (tot de 9 games) of als de tijd het toelaat om 2 gewonnen sets gespeeld. E.e.a. is afhankelijk van het verloop van de wedstrijden gedurende de dag.

Bestuur / Commissies
Leden-SpeelSterktes
Contributie & BaanHuur
AanmeldingsFormulier
TennisLes
Statuten
Huish. Reglement
BaanReglement
NieuwsBrieven
EvenementenOverzicht
EvenementenKalender
Mijn evenementen
AlleTeams
Zoek andere Clubs
Login
Logout
Wachtwoord Vergeten?
Wachtwoord Wijzigen

Ogenblik a.u.b. ...