Artikel 3 – commissies

1. Het bestuur is bevoegd vaste commissies en commissies ad hoc in te stellen en op te heffen en ook leden van deze commissies te benoemen en te ontslaan. 

Technische commissie
2. Door het bestuur wordt voor de duur van tenminste één jaar een technische commissie gekozen (hierna aangeduid als T.C.). Van de T.C. moet één persoon zitting hebben in het bestuur. Deze persoon treedt af volgens het rooster ingevolge artikel 5 sub.5.
3. De werkzaamheden van de T.C. zullen onder meer bestaan uit:
- het regelen en verzorgen van zowel de bondscompetitie als de clubcompetitie, toernooien en wedstrijden met de daarbij behorende prijzen;
- het initiëren en uitvoeren van activiteiten voor de jeugdleden;
- het maken van speelschema’s voor de ‘indoorperiode’;
- het mede toezien op de handhaving van het baanreglement.

Clubhuiscommissie
4. Door het bestuur wordt voor de duur van tenminste een jaar een clubhuiscommissie gekozen (hierna aangeduid als C.C.). Van de C.C. moet tenminste één persoon zitting hebben in het bestuur. Deze persoon treedt af volgens het rooster ingevolge artikel 5 sub.4.
5. De werkzaamheden van de C.C zullen onder meer bestaan uit:
- het instrueren van de clubhuisbeheerders/sters;
- het regelen en verzorgen van de clubhuisdiensten;
- het zorgdragen voor de inventaris van het clubhuis;
- het zorgdragen voor het regelen van de schoonmaak van het clubhuis, de toiletten en kleedkamers en de sporthal (deze laatste twee zaken in overleg met de indoorcommissie); 
- het voeren van een financiële administratie omtrent in-en verkoop van goederen voor het clubhuis, alsmede de uitvoering van de introduceregeling, de verkoop van ballen en de verhuur van banen.

Onderhoudscommissie
6. Door het bestuur wordt voor de duur van tenminste een jaar een onderhoudscommissie gekozen. Van de onderhoudscommissie is één persoon aanwezig (bij een deel) van de vergaderingen van het bestuur. 
7. De werkzaamheden van de onderhoudscommissie zullen onder meer bestaan uit:
- het reguliere onderhoud en de verzorging van de buitenbanen en de daarbij behorende materialen. De daadwerkelijke uitvoering wordt daarbij zoveel mogelijk in eigen beheer gedaan maar kan ook worden uitbesteed, een en ander in samenspraak met het bestuur;
- het reguliere en bijzondere onderhoud aan clubhuis, sporthal en bijgebouwen. De daadwerkelijke uitvoering wordt daarbij zoveel mogelijk in eigen beheer gedaan maar kan ook worden uitbesteed, een en ander in samenspraak met het bestuur;
- het informeren van het bestuur over de stand van zaken met betrekking tot de onderhoudssituatie van het gehele Slagvast complex;
- het in overleg met het bestuur opstellen van een planning voor het onderhoud.

Indoorcommissie
8. Door het bestuur wordt voor de duur van tenminste een jaar een indoorcommissie gekozen. De werkzaamheden van de indoorcommissie zullen onder meer bestaan uit: 
- het opstellen van het jaarlijkse gebruikschema van de sporthal;
- het fungeren als aanspreekpunt voor de diverse huurders van de sporthal;
- het informeren van het bestuur over de gebruikssituatie van de sporthal.

Huishoudelijk Reglement Overzicht