Artikel 7 – introducéregeling en verhuur banen

1. Het introduceren door leden van niet-leden is toegestaan, onder de voorwaarden zoals gesteld in het baanreglement.
2. Verhuur aan leden en derden van één of meer buitenbanen geschiedt volgens de door het bestuur gemaakte bepalingen in het baanreglement. 
3. Voor de verhuur van de binnenbaan/hal gelden de huurvoorwaarden, tarieven en het gebruikersschema zoals opgesteld door SV Slagvast. 

Huishoudelijk Reglement Overzicht