Artikel 5

Het afhangen van een onbespeelde baan mag maximaal 10 minuten voor het gewenste aanvangstijdstip plaatsvinden, vanaf dat moment is men ook speelgerechtigd. De reservering vervalt wanneer men 5 minuten na aanvang van de speeltijd niet op de baan is verschenen. Afhangen is alleen mogelijk wanneer men op het complex aanwezig is en vervalt bij vertrek.

Baanreglement overzicht