Artikel 10

Introducés en verhuur is toegestaan wanneer de bezettingscapaciteit dit toelaat en mits dit vooraf kenbaar is gemaakt door middel van afgehangen kaartje(s). Introducés volgens indeling op het afhangbord (45 min.). Huur gaat per 60 min.

Baanreglement overzicht