Arikel 14

Bij herhaaldelijke onjuiste toepassing van de regels kunnen door het bestuur maatregelen worden genomen.

Baanreglement overzicht