Corona Update 2 november

Afgelopen dinsdag 2 november zijn door het kabinet weer nieuwe corona maatregelen aangekondigd welke ingaan vanaf zaterdag 6 november. Dit betekent een verdere aanscherping van het toegangsbeleid.

Gebruik terras en kantine

Concreet betekent dit voor jullie als gebruikers van ons tennispark het volgende: Voor toegang tot de kantine, het terras, de tennishal en de kleedkamers is een coronatoegangsbewijs verplicht.

Als bestuur willen we niet de vrijwilliger die kantinedienst heeft hier mee belasten – we hebben bovendien niet altijd een kantinedienst ingeroosterd staan - en daarom leggen wij de verantwoordelijkheid hiervoor bij ieder individueel lid, dus bij jou!

Dat betekent dat wanneer je jezelf vanaf 6 november in de kantine, op het terras, in de kleedkamer of in de tennishal bevindt – wij er vanuit gaan dat je beschikt over een geldig corona toegangsbewijs indien hier door controlerende instanties om gevraagd wordt. Indien je hier niet over beschikt vragen wij je om niet in de genoemde ruimten te komen omdat je in geval van controle de vereniging hiermee ernstig kan duperen omdat Slagvast hiervoor dan een boete kan krijgen.

Op de buitenbanen kan dus nog wel zonder coronatoegangsbewijs getennist worden. 

Voor meer informatie zie https://corona.knltb.nl/nieuws/2021/11/toch-geen-coronapas-voor-buitensport-wel-binnen-en-op-terras-vanaf-18-jaar/

Sluitplan kantine

Tevens is het sluitplan van de kantine iets veranderd. In de voordeur van de kantine zit nu dezelfde cilinder als in de toegangspoort en de gang naar de hal. De cilinder waar de kantinesleutel op past zit nu in de deur tussen de hal van de kantine en de kantine zelf.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat ook deze tussendeur na afloop door degene die kantinedienst heeft gedraaid op slot wordt gedaan.

De kantine mag standaard tot 23.00uur open zijn. Incidenteel kan het voorkomen – bijvoorbeeld vanwege competitie - dat deze langer open is. Het verzoek is dan wel om in ieder geval stil het tennispark te verlaten om geen overlast voor de omgeving te veroorzaken.

Overigens is het momenteel zo dat de kantine vanwege corona maatregelen sowieso om 0.00uur dient te sluiten.

Gebruik tennisbanen en verlichting

Het is – net als bij gravelbanen - de bedoeling dat na afloop van elke partij de banen geveegd worden. Dit is voor het behoud van de banen. Met de nieuwe sleepmatten is dit zo gebeurd. De eerste signalen zijn dat dit ook goed gebeurt, dank daarvoor.

Indien de banen nat zijn hoeft er niet te worden geveegd.

Mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en vrijwilligers hoeven niet over een  coronatoegangsbewijs te beschikken om toegang te kunnen verkrijgen tot de kantine, het terras, de tennishal en de kleedkamers. Denk hierbij aan de tennisleraar, onderhoudsvrijwilligers, professionals, competitie- en toernooileiders en andere vrijwilligers.

Dus ook als je ingeroosterd staat voor kantinedienst en niet over een coronatoegangsbewijs beschikt mag en kun je dus wel gewoon je kantinedienst draaien.

 

Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten als publiek in binnenruimtes wel over een coronatoegangsbewijs beschikken.

Tot slot, verlaat je het park als laatste, draai dan het hek achter je op slot.

Wij vertrouwen op jullie medewerking en wensen jullie allemaal veel tennisplezier op onze nieuwe banen.

Heb je vragen, stel ze via bestuur@slagvast.nl

Bestuur Nieuws Overzicht