Contributie

Contributie 1 januari t/m 31 december
Senioren¹) € 170,- (>18 jaar)
Senioren¹) € 90,- (>18 jaar) incl. bardienst 2x per jaar
Competitielid € 25,-
Junioren € 50,- (12 t/m 17 jaar)
Aspirant € 35,- (t/m 11 jaar)
2de Gezins junior/aspirant € 30,- (12 t/m 17 jaar)
Donateur € 25,-
Niet spelend lid € 40,-     
   
€ 12,50 éénmalige inschrijvingskosten 
¹) Afkoop Bardienst (dit aangeven bij Opmerkingen op aanmeldingsformulier)
Bij aanmelding als lid in de loop van het jaar, wordt de contributie berekend naar rato van het resterende aantal maanden van het lopende jaar.