Artikel 1

De speeltijden gaan in en lopen af volgens aangegeven tijden op het afhangbord. Dit geldt altijd voor de buitenbanen 1 t/m 4 en voor de binnenbaan op de beschikbare uren buiten het gebruikersschema.

Artikel 2

De minimale speeltijd is 45 minuten, zowel voor enkel- als dubbelspel. Bij grote drukte is het in overleg, gewenst om dubbelspel te spelen.

Artikel 3

Men mag pas een baan gaan bespelen, nadat men daartoe zijn of haar lidmaatschapskaart, of ander geldig speelbewijs heeft opgehangen op het afhangbord. Het aantal pasjes moet overeenkomen met het aantal spelers.

Artikel 4

Buitenbanen die nog niet bespeeld worden, moeten het eerst worden afgehangen. Wanneer alle banen bezet zijn, dient die baan af te worden gehangen, waarop het langst gespeeld wordt. Bij een gelijktijdige aanvang op meerdere banen dient eerst de baan met het laagste nummer te worden gekozen.

Artikel 5

Het afhangen van een onbespeelde baan mag maximaal 10 minuten voor het gewenste aanvangstijdstip plaatsvinden, vanaf dat moment is men ook speelgerechtigd. De reservering vervalt wanneer men 5 minuten na aanvang van de speeltijd niet op de baan is verschenen. Afhangen is alleen mogelijk wanneer men op het complex aanwezig is en vervalt bij vertrek.

Artikel 6

Men kan blijven doorspelen tot de volgende speelgerechtigden zich melden. Pas daarna kan opnieuw afgehangen worden.

Artikel 7

De binnenbaan kan tijdens het zomerseizoen (in principe van 01-04 tot 30-09) en mits beschikbaar voor tennis, bij slecht weer (regen en/of storm) willekeurig afgehangen worden. Anders alléén wanneer de vier buitenbanen bezet zijn. In het winterseizoen kan alléén gehuurd worden.

Artikel 8

Senioren en junioren kunnen beiden gedurende de speeltijden, gebruik maken van de banen. Aspiranten mogen tot 19.00 uur gebruik maken van de banen, daarna is het alleen toegestaan indien er geen senioren of junioren wensen te spelen.

Artikel 9

Na 22.30 uur mag op de buitenbanen niet meer gespeeld worden.

Artikel 10

Introducés en verhuur is toegestaan wanneer de bezettingscapaciteit dit toelaat en mits dit vooraf kenbaar is gemaakt door middel van afgehangen kaartje(s). Introducés volgens indeling op het afhangbord (45 min.). Huur gaat per 60 min.

Artikel 11

Het bestuur en de T.C. hebben het recht om voor clubactiviteiten, lessen, toernooien, competities, en andere doeleinden banen te reserveren.

Artikel 12

Bij misbruik van de banen, alsmede van de overige uitrusting van het complex kunnen spelers door het bestuur van de banen cq het complex verwijderd worden.

Artikel 13

Handhaving van dit reglement is in handen van het bestuur dat zich kan laten assisteren door commissieleden en/of andere leden.

Arikel 14

Bij herhaaldelijke onjuiste toepassing van de regels kunnen door het bestuur maatregelen worden genomen.