Corona Update 20 februari

Met ingang van afgelopen vrijdag 18 februari zijn de corona maatregelen flink teruggeschroefd door het kabinet. De kantine kan weer open volgens de normale sluitingstijden, dat is goed nieuws voor ons allemaal.

Lees meer

Cameratoezicht

Het bestuur heeft een protocol voor camera toezicht opgesteld.

Deze is te vinden in het hoofd menu: Over de Club -> Camera toezicht.

 

Lees meer

Corona Update 25 januari

Vandaag heeft het kabinet een flink aantal versoepelingen doorgevoerd. Het ’s avonds tennissen was al weer enige tijd mogelijk. Vanaf morgen mag ook de kantine weer open en dat is goed nieuws voor onze vereniging! We kunnen nadien weer gezellig wat drinken in de kantine.

Omdat we momenteel in een rustige periode zitten en we over 3 weken weer een weegmoment hebben zullen we nog geen indeling voor kantinediensten maken. Wel is het mogelijk dat leden zelf de kantine open draaien en zelf de kantinedienst regelen. 

Daarbij geldt dat degene die de kantine opendraait deze ook sluit en er voor zorgt dat deze netjes wordt achtergelaten.

Lees meer

Corona Update 17 januari

Afgelopen vrijdag zijn er een aantal versoepelingen in het coronabeleid aangekondigd. Dit is goed nieuws want dit betekent dat er weer gedubbeld kan worden en ook weer ’s avonds kan worden getennist.

De kantine en de kleedkamers blijven vooralsnog dicht, wel mogen de toiletten worden gebruikt.

 

 

Lees meer

Corona Update 28 november

Vanaf zondag 28 november zijn weer nieuwe strengere corona maatregelen aangekondigd door het kabinet. Deze gelden vooralsnog t/m zondag 19 december a.s. 

Lees meer

Corona Update 13 november

Vanaf zaterdag 13 november zijn weer nieuwe strengere corona maatregelen aangekondigd door het kabinet. Deze gelden vooralsnog t/m 4 december a.s.

Lees meer

Corona Update 2 november

Afgelopen dinsdag 2 november zijn door het kabinet weer nieuwe corona maatregelen aangekondigd welke ingaan vanaf zaterdag 6 november. Dit betekent een verdere aanscherping van het toegangsbeleid.

Lees meer

Corona Update 25 juni

Per 26 juni wordt de vierde stap gezet in de versoepeling van de coronamaatregelen. Voor Slagvast betekent dit dat er weer meer mogelijk wordt m.b.t. het spelen van wedstrijden en dat de kantine volgens de gebruikelijke openingstijden weer haar deuren kan openen.  

Lees meer

Corona Update 3 juni

Per 5 juni wordt de derde stap gezet in de versoepeling van de coronamaatregelen. Voor Slagvast betekent dit dat er weer meer mogelijk wordt m.b.t. het spelen van wedstrijden. Vooral voor de jeugd ontstaan meer mogelijkheden.

Lees meer

Corona Update 6 november

3 november zijn de door het kabinet weer strengere corona-eisen aangekondigd welke zijn ingegaan op 4 november om 22.00uur. Deze maatregelen gelden voor de komende twee weken, dus tot 19 november. Vanaf dan vallen we terug op het regime van 14 oktober en kan er weer wel worden gedubbeld. Het regime van 14 oktober geldt naar verwachting tot medio december.

Lees meer

Corona Update 14 oktober

 

Gisteren zijn door het kabinet weer strengere corona-eisen aangekondigd welke ingaan om 22.00uur vandaag.

 

Het goede nieuws is dat er getennist kan blijven worden door alle leeftijden, zowel dubbel als enkel. Dit was even spannend na de opmerking van premier Rutte gisteren tijdens de persconferentie. De KNLTB geeft echter aan dat dubbelen is toegestaan. Wel dient altijd 1,5 meter afstand gehouden te worden, zowel op de baan als bij het wisselen. Wij verzoeken iedereen zich hier strikt aan te houden.

 

Lees meer

Corona Update 28 augustus

We zijn inmiddels weer al een poosje aan het tennissen na de lockdown waar we op tennisgebied mee te maken hadden. Ook het terras en de kantine zijn per 1 juli weer open. 

Omdat de corona besmettingen vanaf eind juli toch weer enigszins opliepen heeft het kabinet de maatregelen in augustus weer verder verscherpt. In dit bericht leggen we uit wat dit voor jou als lid betekent bij een bezoek aan ons sportcomplex.

Lees meer

Update Corona maatregelen Slagvast - 1 juli

Het bestuur is blij om te kunnen melden dat de kantine en het terras met ingang van vandaag (1 juli) weer opengesteld worden. Er kan dus na afloop van het tennissen weer wat gedronken worden.

Er mag vanaf 1 juli ook weer binnen getennist worden en de kleedkamers zijn ook weer geopend.  

Lees meer

Update Corona maatregelen Slagvast - 17 mei

Beste leden,

Het kabinet heeft op 6 mei jl. besloten tot een verdere versoepeling van de corona maatregelen. Dit betekent dat vanaf 11 mei ook seniorleden weer mogen tennissen.

Inmiddels hebben we akkoord vanuit de gemeente. Hierbij dienen we als club alle richtlijnen die het RIVM, NOC-NSF en de KNLTB hebben opgesteld in acht te nemen. Goed nieuws is dat het vrij tennissen voor seniorleden ook weer toegestaan is vanaf 18 mei. Dit is echter nog wel onder strikte voorwaarden, zo mogen senioren bij vrij spelen alleen enkelen.

Om vrij te kunnen tennissen dient er online een baan te worden gereserveerd, dit kan via de site of via de Club App.

Lees meer

Update Corona maatregelen Slagvast - 17 mei

Beste leden,

Het kabinet heeft op 6 mei jl. besloten tot een verdere versoepeling van de corona maatregelen. Dit betekent dat vanaf 11 mei ook seniorleden weer mogen tennissen.

Inmiddels hebben we akkoord vanuit de gemeente. Hierbij dienen we als club alle richtlijnen die het RIVM, NOC-NSF en de KNLTB hebben opgesteld in acht te nemen. Goed nieuws is dat het vrij tennissen voor seniorleden ook weer toegestaan is vanaf 18 mei. Dit is echter nog wel onder strikte voorwaarden

 

Om vrij te kunnen tennissen dient er online een baan te worden gereserveerd, dit kan via de site of via de Club App.

 

 

Lees meer

Corona Update 17 mei

Beste leden,

Het kabinet heeft op 6 mei jl. besloten tot een verdere versoepeling van de corona maatregelen. Dit betekent dat vanaf 11 mei ook seniorleden weer mogen tennissen.

Inmiddels hebben we akkoord vanuit de gemeente. Hierbij dienen we als club alle richtlijnen die het RIVM, NOC-NSF en de KNLTB hebben opgesteld in acht te nemen. Goed nieuws is dat het vrij tennissen voor seniorleden ook weer toegestaan is vanaf 18 mei. Dit is echter nog wel onder strikte voorwaarden, zo mogen senioren bij vrij spelen alleen enkelen.

Om vrij te kunnen tennissen dient er online een baan te worden gereserveerd, dit kan via de site of via de Club App.

Lees meer

Van de voorzitter

Het is al weer even geleden dat er een nieuwsbrief is verschenen. In de tussentijd hebben we echter als bestuur zeker niet stilgezeten. Tijd dus weer voor een korte update met de stand van zaken.

Lees meer

Pasfoto verplicht

Een pasfoto op het Leden-pasje is verplicht voor alle deelnemers aan KNLTB-toernooien en/of competitie.

Lees meer

Verenigingstoernooileider

Sinds dit najaar heeft Slagvast tevens een aantal Vereniging Toernooi Leiders (VTL).

De VTL is een verenigingslid, die zich bezighoudt met de organisatie van toernooien in de ruimste zin van het woord. Bij het organiseren van een KNLTB-goedgekeurd toernooi (een open toernooi of een ranglijsttoernooi) is het hebben van een geldig VTL-certificaat verplicht.

Lees meer

Verenigingscompetitieleider

 

Sinds dit najaar heeft Slagvast een nieuwe Vereniging Competitie Leider (VCL).

De VCL is de persoon binnen de vereniging die de competitiedeelname en -organisatie leidt. Hij of zij meldt o.a. de competitieteams aan bij de KNLTB, is eindverantwoordelijk voor een ordelijk verloop tijdens een competitiedag en voor juiste en snelle verwerking van de competitieresultaten. Een VCL is verplicht bij het spelen van de KNLTB competitie.

Lees meer

Van de voorzitter

De dagen worden weer korter en de activiteiten op de buitenbaan nemen weer iets af in deze tijd van het jaar. Vergeleken met andere verenigingen blijft het echter het  hele jaar rond erg druk op onze tennisbanen. Dat is natuurlijk goed voor de club en de kantine. Ook gaan alle activiteiten die door de vrijwilligers binnen onze vereniging opgetuigd worden gewoon door. Daarover praat ik jullie graag weer even bij.

Lees meer