Van de voorzitter

De dagen worden weer korter en de activiteiten op de buitenbaan nemen weer iets af in deze tijd van het jaar. Vergeleken met andere verenigingen blijft het echter het  hele jaar rond erg druk op onze tennisbanen. Dat is natuurlijk goed voor de club en de kantine. Ook gaan alle activiteiten die door de vrijwilligers binnen onze vereniging opgetuigd worden gewoon door. Daarover praat ik jullie graag weer even bij.

Als bestuur zijn we zeer verheugd dat het aantal jeugdleden weer in de lift zit. Dit hangt nauw samen met alle activiteiten die door onze jeugdvrijwilligers georganiseerd worden. Naast de diverse toernooitjes hebben we inmiddels als vereniging een echte lente- en herfstcup voor onze jeugdige tennissers. Wij zijn dan ook erg content met alle inspanningen die door deze club geleverd wordt. Dank daarvoor, ook namens alle jeugdleden!

Ook de TC zit niet stil. Vorige keer meldde ik dat Hugo Hasken bezig is met de voorbereiding om als VCL (=Verenigings Competitie Leider) aan de slag te kunnen. Inmiddels is hij hiervoor geslaagd. Hugo, proficiat! Daarnaast is er ook een clubje aan de slag gegaan om de mogelijkheden voor het organiseren van een open toernooi te onderzoeken. Eén van de eerste stappen die hiervoor gezet is door Karin Fieman, Marije Faasse, Katie Wisse en Steven Hasken is om de papieren voor VTL (=Verenigings Toernooi Leider) te behalen. Zij hebben dit inmiddels behaald, ook jullie proficiat! Momenteel is deze groep druk bezig om verdere zaken op rij en gelid te zetten om zo’n open toernooi mogelijk te maken. De exacte datum is nog niet bekend, maar dit zal ergens medio 2018 zijn. Nadere meer uitgebreide informatie volgt in de komende nieuwsbrieven en tijdens de ALV begin 2018.

Tevens is er op dit moment ook een werkgroep actief met de conversie van ons huidige ICT pakket naar een nieuw pakket. Deze conversie van de website, mailadressen van de vereniging, leden- en financiële administratie vindt de laatste maanden van dit jaar plaats. Totdat de nieuwe site in de lucht is blijft de oude gewoon functioneren. Wel kan het zijn dat we begin volgend jaar nog tegen een aantal opstartproblemen oplopen. Jullie weten dan in ieder geval waardoor dit komt. Hiervoor vragen we op voorhand reeds jullie begrip.

Op onderhoudsgebied is de afgelopen periode ook weer het een en ander uitgevoerd. Zo is bijna de complete bestrating vanaf de entree tot aan de kantine opnieuw aangebracht. Dit was gezien alle oneffenheden die in de bestrating zaten hoog nodig. Ook hiervoor zijn wij de gemeente weer zeer erkentelijk. Door onze eigen onderhoudsman John Jobse zijn alle lampen in de tennishal weer nagezien, deze kunnen er nu weer enkele jaren tegen. Ook zijn een aantal plantenbakken met mooie plantjes aangebracht om het terras nog verder op te fleuren.

Ook de werkgroep die zich bezighoudt met de renovatie van de kleedkamers-bijkeuken en het schilderwerk is aan de slag gegaan. Momenteel worden de offertetrajecten opgestart. Bedoeling is dat de renovatie van de kleedkamers en de bijkeuken voor de start van het buitenseizoen gereed is. Ook dit zal links en rechts enige overlast veroorzaken. Wij vragen ook hiervoor weer eenieders begrip.

Donderdag 23 november hebben drie leden van Slagvast deelgenomen aan een reanimatietraining. Deze werd verzorgd door onze buren De Bevelanders.

Van de deelnemende leden hebben we begrepen dat deze training erg nuttig was. Ook het oefenen met een AED, die we als Slagvast ook in de hal van de kantine hebben hangen, vormde onderdeel van de training. De voetbal organiseert deze training elk jaar, voor een volgende keer zijn wij vanuit Slagvast ook weer welkom. Zodra dit aan de orde is kunnen jullie hiervoor weer een uitnodiging tegemoet zien via de mail. Slagvast heeft de organisatie van de training hartelijk bedankt dat onze leden aan deze training konden deelnemen. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de twee verenigingen.

Tot slot nodigt het bestuur jullie allemaal uit voor onze nieuwjaarsreceptie om samen het glas te heffen op het komende jaar. De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op zaterdag 6 januari vanaf 17.00 uur. Tijdens de receptie zal ook de prijsuitreiking van de clubcompetitie plaatsvinden.

Voor nu wens ik iedereen alvast goede feestdagen toe.

Bestuur Nieuws Overzicht