Artikel 6

Men kan blijven doorspelen tot de volgende speelgerechtigden zich melden. Pas daarna kan opnieuw afgehangen worden.

Baanreglement Overzicht