Van de voorzitter

Het is al weer even geleden dat er een nieuwsbrief is verschenen. In de tussentijd hebben we echter als bestuur zeker niet stilgezeten. Tijd dus weer voor een korte update met de stand van zaken.

Zoals bekend is onze trainer Arthur Roosse bij onze vereniging vertrokken. Het bestuur is afgelopen periode druk bezig geweest om hiervoor een vervanger te zoeken. Dat is inmiddels voor de winterperiode gelukt. We zijn blij te kunnen melden dat er vanaf januari weer tennislessen op onze vereniging aangeboden gaan worden. De winterperiode zullen we gebruiken om onszelf breder te oriënteren. We zullen dan met een aantal partijen het gesprek verder aangaan om een trainer voor onze vereniging te kiezen voor de langere termijn.

Daarnaast zijn wij als bestuur verheugd dat we inmiddels beschikken over een echte jeugdcommissie. Deze bestaat uit Janine, Ko en Peter. Mochten jullie vragen hebben die op de jeugdactiviteiten betrekking hebben dan zijn zij het eerste aanspreekpunt.

Zaterdag 8 september hebben we onze jubileumfeestdag gehad. Dit was een groot succes. Als afronding van het jubileumjaar wordt er op 22 december a.s. een pubquiz georganiseerd in de kantine.

Verder zijn wij nog op zoek naar een vrijwilliger die graag zijn of haar steentje bij wil dragen aan onze vereniging in de vorm van het redacteurschap van de nieuwsbrief. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn dan kun je contact opnemen met ondergetekende. Martine heeft dit een aantal jaar gedaan, maar gaat hier mee stoppen omdat zij gaat verhuizen. Martine, vanaf deze plek hartelijk bedank voor je inzet voor de nieuwsbrief.

Tot slot kan ik nog melden dat in de zomerperiode het dak van de tennishal door de onderhoudscommissie is geschilderd. Dit was een flinke klus en was hard nodig. Heren van de onderhoudscommissie, hartelijk bedankt hiervoor!

Voor nu wens ik jullie namens het bestuur allemaal alvast goede en plezierige feestdagen toe. 

 

Bestuur Nieuws Overzicht