Alles-in-1-abonnement voor de jeugd

Dit komt er kortweg op neer dat jeugdleden een vast bedrag per maand betalen voor het lidmaatschap, deelname bondscompetitie, deelname clubactiviteiten en tennisles. 

De achterliggende gedachte is dat het hierdoor voor ouders overzichtelijker wordt waar ze voor betalen en niet steeds per onderdeel een afweging moet worden gemaakt. Als bestuur vinden we het een goede gedachte om ouders zoveel mogelijk tegemoet te komen. We hebben dan ook besloten dat het bestaande jeugdlidmaatschap voortaan een Alles-in-1-abonnement-light zal zijn. De contributie blijft hetzelfde en hiervoor kunnen junioren vanaf nu ook gratis deelnemen aan de bondscompetitie en aan alle clubactiviteiten die de Jeugdcommissie organiseert.

Het onderdeel tennisles blijft echter wel een vrije keuze en valt hier niet onder. Hier zijn twee redenen voor. De eerste is dat de relatief hoge kosten van de les niet gedekt worden door het contributiebedrag. De tweede reden is dat het bestuur ook niet in werkgever-werknemer sfeer terecht wil komen met onze tennistrainer omdat dit grote fiscale gevolgen voor onze vereniging kan hebben.

Om de werkzaamheden voor onze penningmeester behapbaar te houden wordt er niet maandelijks maar slechts eenmaal per jaar gefactureerd.

Jeugd Nieuws Overzicht