Corona Update 17 mei

Beste leden,

Het kabinet heeft op 6 mei jl. besloten tot een verdere versoepeling van de corona maatregelen. Dit betekent dat vanaf 11 mei ook seniorleden weer mogen tennissen.

Inmiddels hebben we akkoord vanuit de gemeente. Hierbij dienen we als club alle richtlijnen die het RIVM, NOC-NSF en de KNLTB hebben opgesteld in acht te nemen. Goed nieuws is dat het vrij tennissen voor seniorleden ook weer toegestaan is vanaf 18 mei. Dit is echter nog wel onder strikte voorwaarden, zo mogen senioren bij vrij spelen alleen enkelen.

Om vrij te kunnen tennissen dient er online een baan te worden gereserveerd, dit kan via de site of via de Club App.

Als bestuur vinden we het bijzonder spijtig dat er vanuit de gemeente vooralsnog geen toestemming is verkregen om ook dubbel toe te staan voor vrij spelen. Hier heeft het bestuur wel nadrukkelijk diverse malen om verzocht. We hebben dit tevens goed onderbouwd waarom dit naar ons idee wel mogelijk zou moeten zijn, echter zonder resultaat. De gemeente volgt simpelweg de richtlijn die de KNLTB heeft opgesteld. De dubbelspelers onder ons zullen nog even geduld moeten hebben tot 1 juni a.s., de datum dat dubbelspel waarschijnlijk weer wordt toegestaan.

Per 1 juni a.s. kunnen we hopelijk dan weer de volgende stappen zetten:

  • Toestaan van dubbelspel
  • Openstellen van het terras

Tevens hebben we als verdere achtergrond informatie ook nog een aantal bijlagen toegevoegd waarin de gedragsregels staan vermeld waaraan bezoekers van ons sportcomplex zich dienen te houden: Het is gewenst om deze ook goed door te nemen zodat eenieder weet wat van hem en haar wordt verwacht indien je op ons sportcomplex aanwezig bent.

Alles bij elkaar is dit weer een stapje in de goede richting en hopelijk kunnen we deze lijn stapsgewijs verder uitbouwen. Achter de schermen zullen we in de tussentijd verder nadenken over hoe we het terras en de kantine, indien toegestaan, vanaf 1 juni weer kunnen openstellen.

Indien er vragen zijn over bovenstaande, neem contact op met Peter Sandee of Leo van Goudswaard.

Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn dan horen jullie dit via de mail en facebook.

Voor nu wensen we jullie veel tennisplezier!

Downloads:

Bestuur Nieuws Overzicht