Corona Update 6 november

3 november zijn de door het kabinet weer strengere corona-eisen aangekondigd welke zijn ingegaan op 4 november om 22.00uur. Deze maatregelen gelden voor de komende twee weken, dus tot 19 november. Vanaf dan vallen we terug op het regime van 14 oktober en kan er weer wel worden gedubbeld. Het regime van 14 oktober geldt naar verwachting tot medio december.

De belangrijkste aanscherping is dat er de komende twee weken niet gedubbeld mag worden, alleen enkel is nog toegestaan. Voor verder toelichting verwijs ik jullie naar deze website. De lessen op woensdag en donder vinden wel gewoon doorgang. Gevolg van de maatregelen is wel dat de lessen continu twee banen in beslag zullen nemen.

Eventuele vragen kunnen worden gesteld via bestuur@slagvast.nl 

Wij rekenen ook nu weer op jullie medewerking! 

Bestuur Nieuws Overzicht