Corona Update 3 juni

Per 5 juni wordt de derde stap gezet in de versoepeling van de coronamaatregelen. Voor Slagvast betekent dit dat er weer meer mogelijk wordt m.b.t. het spelen van wedstrijden. Vooral voor de jeugd ontstaan meer mogelijkheden.

Opening kantine en terras

Daarnaast mogen de kantine en het terras open tot 22.00uur. Je mag weer in de kantine zitten aan de tafels en op het terras met inachtneming van 1,5 meter afstand. Het is niet toegestaan om aan de bar te gaan zitten. Omdat er ’s avonds meestal tot na negen uur gespeeld wordt heeft het bestuur besloten om nog geen kantinediensten in te delen. Degene die kantinedienst heeft staat er dan maar voor een half uurtje tot een uur. Wel mag een lid de kantine open doen en een drankje pakken.  

Hierbij is de spelregel dat degene die de kantine open draait verantwoordelijk is voor de kantine. Hij/zij regelt de drankjes voor alle aanwezigen en hij/zij draait de kantine ook weer op slot op het eind.

Alleen degenen die getennist hebben mogen een drankje doen, gasten zijn immers nog niet welkom. En op de momenten dat iedereen op de baan staat dient de kantine op slot te zijn. We vertrouwen hierbij op eenieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Op een andere manier is het nog niet mogelijk om de kantine open te doen. 

De kleedkamers en douches mogen ook weer worden gebruikt. 

Voor verder info verwijs ik jullie naar https://corona.knltb.nl/nieuws/2021/05/corona-update-meer-ruimte-voor-jeugdwedstrijden-en-horeca-op-sportlocaties/

Bestuur Nieuws Overzicht